Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


» Κατηγορία: Ψηφιακή Υπογραφή  (Πάτε πίσω)

» Αρθρα σ αυτήν την κατηγορία:

 
Πώς θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή τύπου Α στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα Το άρθρο αξιολογήθηκε 5.0/5.0
Τα παρακάτω απευθύνονται ΜΟΝΟ στο μόνιμο προσωπικό του ΠΔΜ.Για να αποκτήσετε τη δυνατότητα να βάζετε ψηφιακή υπογραφή σε έγγραφα, πρέπει πρώτα να αποκτήσετε Ψηφιακό Πιστοποιητικό τύπου Α, δηλαδή αποθη...
Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή; Το άρθρο αξιολογήθηκε 1.0/5.0
Η Ψηφιακή Υπογραφή ισοδυναμεί με τη φυσική υπογραφή στον ψηφιακό κόσμο. Προϋποθέτει την κατοχή ενός ψηφιακού πιστοποιητικού.Ψηφιακή υπογραφή μπορεί να μπει σε ηλεκτρονικά αρχείου τύπου pdf, word, κ.α....
Πώς θα υπογράψω ένα αρχείο pdf (Acrobat Reader) Το άρθρο αξιολογήθηκε 5.0/5.0
Εάν έχετε ολοκληρώσει την έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακού πιστοποιητικού, μπορείτε να υπογράψετε αρχεία pdf χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Acrobat Reader. Η διαδικασία υπογραφής φαίνεται στο παρακάτω vi...
Πώς μπορώ να βάλω έγκυρη χρονοσήμανση σε ένα αρχείο pdf; (Acrobat Reader) Το άρθρο αξιολογήθηκε 1.0/5.0
Η Χρονοσήμανση είναι απαραίτητη για την έκδοση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών καθώς εξασφαλίζεται η έλλειψη δυνατότητας από τα συμβαλλόμενα μέρη της αποποίησης ευθυνών. Αντιστοιχίζει ένα ηλεκτρονικ...
Χρειάζομαι ψηφιακή υπογραφή για να κάνω Υπεύθυνη Δήλωση ή εξουσιοδότηση; Το άρθρο αξιολογήθηκε 5.0/5.0
Δεν είναι απαραίτητο να έχετε Ψηφιακό Πιστοποιητικό για να υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωση ή εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής. Μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα gov.gr με τους κωδικούς TAXISNET και...
Πώς θα υπογράψω ένα αρχείο pdf (JSignPDF) Το άρθρο δεν αξιολογήθηκε ακόμα
Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ρύθμιση και χρήση του προγράμματος JSignPDF : https://bit.ly/uowm_hd_jsp1 Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το αρχείο : https://bit.ly/uowm_hd_...
Οδηγίες για την αίτηση και ενεργοποίηση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής Το άρθρο δεν αξιολογήθηκε ακόμα
Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) έχει αναπτύξει μια νέα υπηρεσία εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (remote eSignature) με την οποία σκοπεύει να α...
Οδηγίες για την υπογραφή με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσα από το portal cm.harica.gr Το άρθρο δεν αξιολογήθηκε ακόμα
Για την χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να έχει προηγηθεί η απαραίτητη αίτηση και ενεργοποίση του λογαριασμού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής,όπως περιγράφεται σε αυτή τη σελίδα.
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies