Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


» Κατηγορία: Ψηφιακή Υπογραφή  (Πάτε πίσω)

» Αρθρα σ αυτήν την κατηγορία:

 
Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή; Το άρθρο αξιολογήθηκε 1.0/5.0
Η Ψηφιακή Υπογραφή ισοδυναμεί με τη φυσική υπογραφή στον ψηφιακό κόσμο. Προϋποθέτει την κατοχή ενός ψηφιακού πιστοποιητικού.Ψηφιακή υπογραφή μπορεί να μπει σε ηλεκτρονικά αρχείου τύπου pdf, word, κ.α....
Πώς θα αποκτήσω δυνατότητα για ψηφιακή υπογραφή Το άρθρο αξιολογήθηκε 5.0/5.0
Για να αποκτήσετε τη δυνατότητα να βάζετε ψηφιακή υπογραφή σε έγγραφα, πρέπει πρώτα να αποκτήσετε Ψηφιακό Πιστοποιητικό τύπου Α, δηλαδή αποθηκευμένο σε ειδική, ασφαλή συσκευή όπως η ακαδημαϊκή ταυτότη...
Πώς θα υπογράψω ένα αρχείο pdf (Acrobat Reader) Το άρθρο αξιολογήθηκε 5.0/5.0
Εάν έχετε ολοκληρώσει την έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακού πιστοποιητικού, μπορείτε να υπογράψετε αρχεία pdf χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Acrobat Reader. Η διαδικασία υπογραφής φαίνεται στο παρακάτω vi...
Πώς μπορώ να βάλω έγκυρη χρονοσήμανση σε ένα αρχείο pdf; (Acrobat Reader) Το άρθρο αξιολογήθηκε 1.0/5.0
Η Χρονοσήμανση είναι απαραίτητη για την έκδοση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών καθώς εξασφαλίζεται η έλλειψη δυνατότητας από τα συμβαλλόμενα μέρη της αποποίησης ευθυνών. Αντιστοιχίζει ένα ηλεκτρονικ...
Χρειάζομαι ψηφιακή υπογραφή για να κάνω Υπεύθυνη Δήλωση ή εξουσιοδότηση; Το άρθρο αξιολογήθηκε 5.0/5.0
Δεν είναι απαραίτητο να έχετε Ψηφιακό Πιστοποιητικό για να υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωση ή εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής. Μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα gov.gr με τους κωδικούς TAXISNET και...
Πώς θα υπογράψω ένα αρχείο pdf (JSignPDF) Το άρθρο δεν αξιολογήθηκε ακόμα
Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ρύθμιση και χρήση του προγράμματος JSignPDF : https://bit.ly/uowm_hd_jsp1 Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από το αρχείο : https://bit.ly/uowm_hd_...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies