Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Πώς θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή τύπου Α στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Λύση

Τα παρακάτω απευθύνονται ΜΟΝΟ στο μόνιμο προσωπικό του ΠΔΜ.

Για να αποκτήσετε τη δυνατότητα να βάζετε ψηφιακή υπογραφή σε έγγραφα, πρέπει πρώτα να αποκτήσετε Ψηφιακό Πιστοποιητικό τύπου Α, δηλαδή αποθηκευμένο σε ειδική, ασφαλή συσκευή όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Η διαδικασία έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού απαιτεί τη συνεργασία με κάποιον πιστοποιημένο validator.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας και έχετε εκτελέσει τα παρακάτω:

  1. Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
  2. Τη συσκευή ανάγνωσης (card reader) που πήρατε μαζί με την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Φωτογραφία
  3. Το PIN της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Φωτογραφία
  4. Τον κωδικό του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον κωδικό στη διεύθυνση https://mypassword.uowm.gr
  5. Αστυνομική ταυτότητα σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένη σε αρχείο PDF)
  6. έχετε ήδη εγκαταστήσει τους drivers της ακαδημαϊκής κάρτας και να έχετε κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή. Αν σας ζητηθεί να αλλάξετε το PIN της κάρτας, αλλάξτε το και σημειώστε το νέο PIN.
  7. έχετε κατεβάσει στον υπολογιστή σας την εφαρμογή teamviewer

Στη συνέχεια υποβάλετε αίτημα στο σύστημα εξυπηρέτησης αιτημάτων https://helpdesk.uowm.gr, αναφέροντας ότι έχετε ολοκληρώσει τα βήματα 1-7 και να αναγράφετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας στο οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού απαιτεί την εξ αποστάσεως σύνδεση του πιστοποιημένου υπαλλήλου στον υπολογιστή σας μέσω του teamviewer.

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Σχετικά άρθρα Πώς μπορώ να αλλάξω τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού μου;
Οδηγίες για την αίτηση και ενεργοποίηση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής
Ποιος είναι ο αριθμός μητρώου μου (φοιτητές)
Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;
Ο κωδικός πρόσβασης μου δεν λειτουργεί! Τι πρέπει να κάνω; (Ανάκτηση password)
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 16
Κατηγορία: Ψηφιακή Υπογραφή
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 5.0/5.0 (7)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies