Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Πώς θα αποκτήσω δυνατότητα για ψηφιακή υπογραφή

Λύση

Για να αποκτήσετε τη δυνατότητα να βάζετε ψηφιακή υπογραφή σε έγγραφα, πρέπει πρώτα να αποκτήσετε Ψηφιακό Πιστοποιητικό τύπου Α, δηλαδή αποθηκευμένο σε ειδική, ασφαλή συσκευή όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Η διαδικασία έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού απαιτεί τη συνεργασία με κάποιον πιστοποιημένο validator.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα παρακάτω:

  • Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
  • Τη συσκευή ανάγνωσης (card reader) που πήρατε μαζί με την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Φωτογραφία
  • Το PIN της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Φωτογραφία
  • Τον κωδικό του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον κωδικό στη διεύθυνση https://mypassword.uowm.gr
  • Αστυνομική ταυτότητα σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένη σε αρχείο PDF)

Επίσης, πρέπει να

  • έχετε ήδη εγκαταστήσει τους drivers της ακαδημαϊκής κάρτας και να έχετε κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
    Επίσης, αν σας ζητηθεί να αλλάξετε το PIN της κάρτας, αλλάξτε το και σημειώστε το νέο PIN.
  • να έχετε κατεβάσει στον υπολογιστή σας την εφαρμογή teamviewer

Στη συνέχεια υποβάλετε αίτημα στο σύστημα εξυπηρέτησης αιτημάτων https://helpdesk.uowm.gr, αναφέροντας οπωσδήποτε και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού απαιτεί την εξ αποστάσεως σύνδεση του πιστοποιημένου υπαλλήλου στον υπολογιστή σας μέσω του teamviewer.

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Σχετικά άρθρα Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης! Τι πρέπει να κάνω; (Ανάκτηση password)
Ποιος είναι ο αριθμός μητρώου μου (φοιτητές)
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 16
Κατηγορία: Ψηφιακή Υπογραφή
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 5.0/5.0 (5)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies