Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Πώς θα υπογράψω ένα αρχείο pdf (Acrobat Reader)

Λύση

Εάν έχετε ολοκληρώσει την έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακού πιστοποιητικού, μπορείτε να υπογράψετε αρχεία pdf χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Acrobat Reader. Η διαδικασία υπογραφής φαίνεται στο παρακάτω video:

https://www.youtube.com/watch?v=SDbuWJBaIuA&feature=emb_logo

Προσοχή: Σύμφωνα με το Νόμο, τα υπογεγραμμένα αρχεία πρέπει να φέρουν και έγκυρη χρονοσήμανση. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρονοσήμανση μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση https://helpdesk.uowm.gr/knowledgebase.php?article=24

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Σχετικά άρθρα Πώς μπορώ να βάλω έγκυρη χρονοσήμανση σε ένα αρχείο pdf; (Acrobat Reader)
Πώς θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή τύπου Α στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 17
Κατηγορία: Ψηφιακή Υπογραφή
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 5.0/5.0 (2)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies