Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Πώς μπορώ να βάλω έγκυρη χρονοσήμανση σε ένα αρχείο pdf; (Acrobat Reader)

Λύση

Η Χρονοσήμανση είναι απαραίτητη για την έκδοση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών καθώς εξασφαλίζεται η έλλειψη δυνατότητας από τα συμβαλλόμενα μέρη της αποποίησης ευθυνών.

Αντιστοιχίζει ένα ηλεκτρονικό αρχείο με μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και εγγυάται την ακρίβεια της χρονικής στιγμής και της αντιστοίχισης.

Για να ρυθμίσετε τον Adobe Reader ώστε να να εισάγει αυτόματα και χρονοσήμανση στα έγγραφα pdf που υπογράφετε, ακολουθήστε διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:

  1. Μενού Edit
  2. Preferences
  3. Signatures
  4. Document Timestamping (More…)
  5. New
  6. Name: HARICA
  7. Server URL: http://qts.harica.gr
  8. Set Default

Προσοχή:

Η χρονοσήμανση ενός αρχείου pdf μπορεί να γίνει μόνο από εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου.
Αν είστε εκτός Πανεπιστημίου, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία VPN.

Διαφορετικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου εισάγοντας στα βήματα (6),(7) παραπάνω
τις τιμές ΑΠΕΔ
και https://timestamp.aped.gov.gr/qtss αντίστοιχα.

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Σχετικά άρθρα Πώς θα υπογράψω ένα αρχείο pdf (Acrobat Reader)
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 24
Κατηγορία: Ψηφιακή Υπογραφή
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 1.0/5.0 (1)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies