Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Οδηγίες για την αίτηση και ενεργοποίηση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Λύση

Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) έχει αναπτύξει μια νέα υπηρεσία εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (remote eSignature) με την οποία σκοπεύει να αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των πιστοποιητικών εγκεκριμένων υπογραφών.

Μέσω της νέας υπηρεσίας, έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε ένα νέο πιστοποιητικό Εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής:

  • με ηλεκτρονική αίτηση,
  • χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία μας κατά την έκδοση του πιστοποιητικού,
  • που θα μας επιτρέπει να υπογράφουμε έγγραφα από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή/smartphone/tablet) ή λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ανάγκη χρήσης φυσικού μέσου αποθήκευσης του πιστοποιητικού (ακαδημαϊκή ταυτότητα, usb token), αλλά μέσω μιας ιστοσελίδας.

Συνδεόμαστε στην σελίδα https://cm.harica.gr και επιλέγουμε Σύνδεση με Ιδρυματικό λογαριασμό/Connect with Academic account.

 

Επιλέγουμε ως φορέα το "Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας" και πατάμε Επιβεβαίωση/Confirm.

 

Αυτόματα θα μεταφερθούμε σε νέα σελίδα όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το όνομα χρήστη/username και τον κωδικό/password του ιδρυματικού μας λογαριασμού και πατάμε Είσοδο.

 

Έπειτα, μεταφερόμαστε σε νέα σελίδα όπου βλέπουμε τις πληροφορίες του πιστοποιητικού.
Στις Υποχρεωτικές πληροφορίες για την αίτηση πιστοποιητικού, στον τύπο σειριακού αριθμού πιστοποιητικού επιλέγουμε ένα από τα παρακάτω και στον Σειριακό αριθμό πιστοποιητικού συμπληρώνουμε τον αντίστοιχο αριθμό. Στην συνέχεια, μεταφορτώνουμε το αντίστοιχο έγγραφο ανάλογα με την επιλογή μας πατώντας Επιλογή δικαιολογητικών.

Τύπος σειριακού αριθμού πιστοποιητικού
IDC – Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
PAS – Αριθμός διαβατηρίου
TIN – Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
RANDOM – Τυχαίος 10ψήφιος αριθμός

Επιλογή δικαιολογητικών
IDC – Παρακαλούμε μεταφορτώστε το δελτίο αστυνομικής σας ταυτότητας (2 όψεις)
PAS – Παρακαλούμε μεταφορτώστε το διαβατήριό σας
TIN – Παρακαλούμε μεταφορτώστε σε αρχείο .zip ένα επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις), διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης (2 όψεις)), μαζί με αποδεικτικό του αριθμού φορολογικού σας μητρώου (ΑΦΜ)
RANDOM – Παρακαλούμε μεταφορτώστε ένα επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις), διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης (2 όψεις))

Ως Μέθοδο ταυτοποίησης έχουμε τρεις επιλογές:

  • Χρήση υφιστάμενης Εγκεκριμένης Υπογραφής.
    Με τη συγκεκριμένη μέθοδο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ήδη υπάρχον πιστοποιητικό Class A, που είναι αποθηκευμένο στην ακαδημαϊκή ταυτότητά/usb token μας.
  • Χρήση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr.
  • Με φυσική παρουσία στο γραφείο υποστήριξης χρηστών ΑΠΘ/HARICA.
    Θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε με την υποστήριξη χρηστών HARICA και στη συνέχεια να προσέλθουμε με επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας στο γραφείο καταχώρησης.

Το αίτημα μας, χρειάζεται να εγκριθεί από τους υπεύθυνους ελέγχου (validators) του φορέα μας (ΑΠΘ) οι οποίοι θα κάνουν την επαλήθευση των στοιχείων μας με βάση τα έγγραφα που μεταφορτώσαμε.  Στην συνέχεια, θα ειδοποιηθούμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως o λογαριασμός της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής έχει δημιουργηθεί.  Το μήνυμα περιέχει το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό ενεργοποίησης της υπηρεσίας (εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής).

 

Πατάμε τον σύνδεσμο στο email που παραλάβαμε, και αφού κάνουμε είσοδο στη σελίδα, συμπληρώνουμε τον Κωδικό ενεργοποίησης λογαριασμού και πατάμε το κουμπί Ενεργοποίηση 2FA.

Κατεβάζουμε στη συσκευή μας (π.χ. Smartphone, tablet) μία εφαρμογή παραγωγής κωδικών One-Time Password (OTP):
Προτεινόμενες εφαρμογές
Microsoft Authenticator (Google Play / Apple App Store)
Google Authenticator (Google Play / Apple App Store)

Οδηγίες για τη ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA) μπορείτε δείτε σε αυτή τη σελίδα.
Επιλέγουμε στην εφαρμογή δημιουργία νέου λογαριασμού και σκανάρουμε το QR code.


Ορίζουμε έναν προσωπικό κωδικό εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής, συμπληρώνουμε τον κωδικό OTP εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής από την συσκευή μας και πατάμε Ενεργοποίηση του λογαριασμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ο κωδικός OTP πρέπει να τον συμπληρώσουμε τελευταίο και να πατήσουμε αμέσως το κουμπί Ενεργοποίηση του λογαριασμού γιατί ανανεώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τον Κωδικό εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να τον θυμόμαστε καθώς θα τον χρησιμοποιούμε κάθε φορά που θα θέλουμε να υπογράψουμε ψηφιακά κάποιο έγγραφο.

Τέλος, ελέγχουμε τις πληροφορίες του πιστοποιητικού και πατάμε Αποδοχή της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής.

Για την υπογραφή εγγράφων με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσα από το portal cm.harica.gr , ακολουθούμε τις οδηγίες σε αυτή τη σελίδα.
 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Σχετικά άρθρα Οδηγίες για την υπογραφή με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσα από το portal cm.harica.gr
Πώς θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή τύπου Α στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Πώς μπορώ να αλλάξω τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού μου;
Πώς μπορώ να αποκτήσω λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας;
Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 36
Κατηγορία: Ψηφιακή Υπογραφή
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο δεν αξιολογήθηκε ακόμα (0)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies