Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Πώς θα αποκτήσω ιδρυματικό λογαριασμό;

Λύση

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού γίνεται στη διεύθυνση https://uregister.uowm.gr.

Φοιτητές/Υποψήφιοι Διδάκτορες
Οι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες αποκτούν ιδρυματικό λογαριασμό αυτόματα μετά την εγγραφή στο τμήμα τους, και μπορούν να τον ενεργοποιήσούν σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μόνιμο Προσωπικό ΠΔΜ
Το μόνιμο προσωπικό του Πανεπιστημίου (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό), μπορεί να προχωρήσει στην ενεργοποίηση λογαριασμού, εφόσον έχουν καταχωρηθεί τα απαραίτητα στοιχεία από το τμήμα προσωπικού. Μπορούν να ακολουθούν τις ίδιες οδηγίες με τους φοιτητές (με την διαφορά ότι, κατά την ενεργοποίηση,  επιλέγουν "Είμαι προσωπικό ή μέλος ΔΕΠ").

Έκτακτοι Συνεργάτες ΠΔΜ
Οι έκτακτοι συνεργάτες (407, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Συμβασιούχοι ΕΛΚΕ) μπορούν να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους εφόσον περιέλθουν τα στοιχεία τους στο τμήμα Μηχανοργάνωσης/Δικτύων μέσω των Γραμματειών ή του ΕΛΚΕ (ανάλογα με το είδος σύμβασης). Στη συνέχεια μπορούν αν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του λογαριασμού σύμφωνα με τις οδηγίες
Οι συμβασιούχοι του ΕΛΚΕ έχουν ενημερωθεί μέχρι και 01/03/2021.

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Για τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές, απαιτείται να αποσταλεί από την Γραμματεία του οικείου τμήματος :
α) Βεβαίωση για την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου ως μεταδιδακτορικού ερευνητή.
β) Συμπληρωμένο με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου το έντυπο
γ) Αν υπήρχε στο παρελθόν ιδρυματικός λογαριασμός στο ΠΔΜ (με άλλη ιδιότητα), αναφορά του username αυτού.
Στη συνέχεια, και μετά την καταχώρηση του ενδιαφερόμενου στον ιδρυματικό κατάλογο, ακολουθεί την διαδιακασία ενεργοποίησης που περιγράφεται στις οδηγίες .

 

Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο αρχείο

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Σχετικά άρθρα Είμαι συνεργάτης του ΠΔΜ -Μήνυμα : "Δεν βρέθηκε χρήστης με αυτά τα στοιχεία"
Απαραίτητα στοιχεία φοιτητών κατά την επικοινωνία για υποστήριξη
Μήνυμα "Δεν βρέθηκε χρήστης με αυτά τα στοιχεία" κατά την ενεργοποίηση
Ο κωδικός πρόσβασης μου δεν λειτουργεί! Τι πρέπει να κάνω; (Ανάκτηση password)
Μπορώ να έχω μια δεύτερη διεύθυνση email;
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 5
Κατηγορία: Ιδρυματικός λογαριασμός - URegister
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.7/5.0 (6)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies