Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Πώς μπορώ να αλλάξω τον κωδικό πρόσβασής μου;

Λύση

Εφόσον γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης σας, μπορείτε να τον αλλάξετε στη σελίδα https://mypassword.uowm.gr.

Στην ίδια σελίδα μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία με τα οποία μπορείτε να κάνετε ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης αν, χρειαστεί :
* Δευτερεύον email
* Αριθμός κινητού τηλεφώνου

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Σχετικά άρθρα Ο κωδικός πρόσβασης μου δεν λειτουργεί! Τι πρέπει να κάνω; (Ανάκτηση password)
Δεν μπορώ να συνδεθώ μέσω της υπηρεσίας κεντρικής πιστοποίησης (URegister)
Πώς θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή τύπου Α στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Οδηγίες για την αίτηση και ενεργοποίηση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής
Οδηγίες για την υπογραφή με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσα από το portal cm.harica.gr
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 7
Κατηγορία: Ιδρυματικός λογαριασμός - URegister
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.0/5.0 (2)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies