Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Δεν μπορώ να συνδεθώ μέσω της υπηρεσίας κεντρικής πιστοποίησης (URegister)

Λύση

Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη σωστή Υπηρεσία Πιστοποίησης. Θα πρέπει να γράφει στο πάνω μέρος "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ". Βεβαιωθείτε ότι δεν γράφει κάτι άλλο [ πχ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας) ή Πανεπιστήμιο Μακεδονίας].

Στο πεδίο "όνομα χρήστη" να γράφετε μόνο το όνομα χρήστη (username) και όχι username@uowm.gr.

Για τους φοιτητές τμημάτων της Καστοριάς, διαβάστε για την αλλαγή username λόγω ενοποίησης καταλόγων στις 03/06/2020.

Δοκιμάστε να συνδεθείτε στο https://mypassword.uowm.gr
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο https://mypassword.uowm.gr , δοκιμάστε να κάνετε ανάκτηση password.

 

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Σχετικά άρθρα Ο κωδικός πρόσβασης μου δεν λειτουργεί! Τι πρέπει να κάνω; (Ανάκτηση password)
Φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών ΠΕ
Φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ
Φοιτητές που μεταβαίνουν από ΤΕ στο ΠΕ Πρόγραμμα Σπουδών.
Δεν μπορώ να εγγραφώ στο eclass.uowm.gr (Φοιτητής ΤΕ)
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 12
Κατηγορία: Ιδρυματικός λογαριασμός - URegister
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 1.9/5.0 (17)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies