Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Λογαριασμοί με πολλαπλές ιδιότητες

Λύση

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης έχει πολλαπλές ιδιότητες (πχ. προπτυχιακός και μεταπτυχιακός φοιτητής ταυτόχρονα), τότε θα διαθέτει πολλαπλά usernames με το ίδιο password.

Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ποιο username αντιστοιχεί σε ποια ιδιότητα και να εισέρχεται με το κατάλληλο username όταν χρησιμοποιεί την οποιαδήποτε ιδρυματική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία.

πχ. ένας χρήστης που διαθέτει δύο ιδιότητες 
accfin01234 σαν προπτυχιακός φοιτητής και
mpk00098 σαν μεταπτυχιακός φοιτητής
θα χρησιμοποιεί το αντίστοιχο username όταν θελήσει να συνδεθεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ή στο eClass ώστε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της αντίστοιχης ιδιότητας.

Επίσης, χρήστες που είχαν μία ιδιότητα στο ΠΔΜ (πχ. προπτυχιακός φοιτητής) την οποία δεν διατηρούν σήμερα (πχ. επειδή διαγράφτηκαν, αποφοίτησαν κλπ) και προσπαθούν να ενεργοποιήσουν λογαριασμό με μια νέα ιδιότητα (πχ. φοιτητής σε άλλο τμήμα) τότε πάλι ο λογαριασμός παραμένει ένας με το ίδιο password. Αν δεν θυμάστε το password μπορείτε να κάνετε ανάκτηση . Το username που πρέπει να χρησιμοποιείτε στο εξής θα είναι αυτό της νέα ιδιότητας.

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Σχετικά άρθρα Μήνυμα "Δεν βρέθηκε χρήστης με αυτά τα στοιχεία" κατά την ενεργοποίηση
Ποιο είναι το όνομα χρήστη (username) μου ?
Πώς θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή τύπου Α σε Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ)
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 33
Κατηγορία: Ιδρυματικός λογαριασμός - URegister
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο αξιολογήθηκε 3.0/5.0 (2)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies