Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


Λογαριασμοί με πολλαπλές ιδιότητες

Λύση

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης έχει πολλαπλές ιδιότητες (πχ. προπτυχιακός και μεταπτυχιακός φοιτητής ταυτόχρονα), τότε θα διαθέτει πολλαπλά usernames με το ίδιο password.

Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ποιο username αντιστοιχεί σε ποια ιδιότητα και να εισέρχεται με το κατάλληλο username όταν χρησιμοποιεί την οποιαδήποτε ιδρυματική ή ομομσπονδιακή υπηρεσία.

πχ. ένας χρήστης που διαθέτει δύο ιδιότητες 
accfin01234 σαν προπτυχιακός φοιτητής και
mpk00098 σαν μεταπτυχιακός φοιτητής
θα χρησιμοποιεί το αντίστοιχο username όταν θελήσει να συνδεθεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία ή στο eClass ώστε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της αντίστοιχης ιδιότητας.

 
Βοήθησε αυτό το άρθρο; ναι / οχι
Λεπτομέρειες άρθρου
ID Αρθρου: 33
Κατηγορία: Ιδρυματικός λογαριασμός - URegister
Αξιολόγηση (Ψήφοι): Το άρθρο δεν αξιολογήθηκε ακόμα (0)

 
« Πάτε πίσω

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies