Βάση γνώσεων
UOWM IT Helpdesk > UOWM IT Helpdesk > Βάση γνώσεων

Αναζήτηση βοήθειας:


» Κατηγορία: Τηλεφωνία  (Πάτε πίσω)

» Αρθρα σ αυτήν την κατηγορία:

 
Πώς θα προμηθευτώ τηλεφωνική συσκευή για το γραφείο μου; Το άρθρο αξιολογήθηκε 1.0/5.0
Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου μπορούν να προμηθευτούν αριθμό τηλεφώνου και τηλεφωνική συσκευή αφού συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και την υποβάλλουν μέσω του σ...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies